اللهم کل وليک الحجة بن الحسن، صلواتک عليه وعلی ابائه فی هذه ساعته وفی کل ساعة ولياً و حافظا و قائداً وناصرا و دليلاً و عينا حتی تسکنهه ارضک توعا وتمتعهو فيها طويلا برحمتک يا ارحم الراحمين
بروشور انتخاباتي شهرستان گلوگاه شهرستان نکا شهرستان بهشهر اخبار مقاله ها تقدیرنامه ها زندگی نامه صفحه اصلی

 

مختصری از زندگی نامه ی علی اصغر شفیعی خورشیدی

علی اصغر شفیعی خورشیدی


در سال ۱۳۴۶ در یک خانواده متدین روستایی دیده به جهان گشود. دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان بهشهر در استان مازندران و دوره ی متوسطه را در شهرستان بهشهر به پایان رساند. پس از اتمام دوران متوسطه در دانشکده ی علوم قضایی وخدمات اداری وزارت دادگستری پذیرفته شد و پس از اخذ لیسانس علوم قضایی وارد دستگاه قضایی گردید .در کنار کار قضایی هیچ گاه از تحقیق وتحصیل غافل نشد و به لطف خداوند متعال وپشتکار مداوم به اخذ درجه ی فوق لیسانس در رشته ی «حقوق جزا و جرم شناسی » نایل آمد.
از دوره ی نوجوانی و جوانی همیشه همراه و همگام انقلاب اسلامی بوده و تاکنون به انحای مختلف در خدمت نظام جمهوری اسلامی ومردم سربلند ایران اسلامی بوده و می باشد. هم اکنون نیز ضمن کار قضایی سرگرم پژوهش و تحقیق و تدریس دردانشکده ی مختلف می باشد.

 

فعالیت های آموزشی ، پژوهشی وتجربی دوران مدیریت قضایی

الف: مقالات

 • افسران آموزش دیده برگ جریمه صادر کنند( علل افزایش جرایم رانندگی یا تخلفات راهنمایی و رانندگی، روزنامه ی ابرار اجتماعی سال و شماره روزنامه ی مورخه 18/9/1380 صفحه ۷).
 •  شرایط و چگونگی عقد قرار داد پیش خرید در املاک غیر منقول ساختمانی (ابرار اجتماعی  30/8/1380 صفحه ۷).
 • اپارتمان نشینی مقررات دارد.( روزنامه ی ابرار اجتماعی 23/8/1380 صفحه ۷).
 •  موارد پرداخت دیه از بیت المال
 •  نقدی بر عقاید تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مستقر در فرمانداری (مجله دادگستری ، شماره ی ۳۱ تابستان ۱۳۷۹)
 •  بررسی کمیسیون ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری ها ( مجله دادگستری ، شماره ی ۳۱ تابستان ۱۳۷۹)
 •  تحول اقتصادی همگام با امنیت اقتصادی (نشریه ماوی ، فروردین ۱۳۸۶ )
 •  حقوق شهروندی از دیدگاه قانون اساسی (نشریه ماوی 7 تیر ماه 1386 )
 • فساد اقتصادی و روش های پیش گیری از آن( انتشار مجله الکترونیکی قوه قضاییه)
 • پیش گیری از فساد اقتصادی در پرتو رسیدگی به پیش نویس قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ( کنفرانس در مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضاییه)
 • ضرورت تصویب لایحه مجازات جایگزین حبس ، انتشار سایت خبری اطلاع رسانی مرکز ملی جوانان و هفته نامه رایزن جوان شهرستان کرج

ب : تالیفات

 • کتاب اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چاپ 1387 نشر نوای عدالت
 • کتاب کرج و نمایندگان منتخب چاپ 1386 انتشارات بقیه العتره
 • کتاب ضابطین قضایی (حدود و اختیارات آنان)
 •  طرق اقامه ی دعوی از منظر آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
 •  مجموعه قوانین و مقررات ، مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت
 •  مجموعه قوانین و مقررات جزایی( جرایم اقتصادی ) - چاپ ۱۳۸۶- ناشر مردم سالاری
 •  نقش دادسرای عمومی انقلاب در پیشگیری از وقوع جرم ( پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده  حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران).
 • جزوه آموزشی ایین دادرسی کیفری کاربردی( ضابطین و حدود اختیارات آنان)
 • جزوه آموزشی ایین دادرسی کیفری کاربردی ( مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه )
 • جزوه درسی دانشگاهی حقوق بازرگانی قابل تالیف در دانشگاه علمی کاربردی
 • جزوه درسی آیین دادرسی مدنی قابل تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

ج: آموزشی

 • آیین نگارش حقوقی در مرکز مشاوران حقوقی  قوه قضاییه
 •  آیین دادرسی کیفری کاربردی در مرکز مشاوران قوه قضاییه
 •  آیین دادرسی کیفری در دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شهری ری - نیمسال دوم ۸۶-۸۵
 •  جامعه شناسی- دانشکده ی الهیات و  علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- نیمسال دوم ۸۴-۸۳
 •  حقوق اساسی (1) ، دانشکده ی حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، نیمسال دوم ۸۴-۸۳ و سال تحصیلی ۸۶-۸۵
 •  حقوق مدنی ۲ و ۳ - دانشکده ی الهیات و علوم انسانی ،سال تحصیلی ۸۶-۸۵
 •  مقدمه ی علم و حقوق  دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت کرج، نیمسال اول و دوم ۸۶-۸۵
 •  حقوق جزای عمومی ۲، نیمسال دوم ۸۶-۸۵
 •  حقوق جزای اقتصادی ۱ و ۲ و۳  دانشکده ی علوم جنایی و امنیتی دانشگاه علوم قضایی انتظامی از نیمسال دوم ۸۵-۸۴ ، ۸۶-۸۵
 •  حقوق منابع طبیعی به صورت کاربردی در مرکز آموزشی جوانشیر کرج

د: سوابق قضایی و تجربی:

 • قاضی تحقیق دادگاه عمومی قزوین
 • مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
 • دادرس علی البدل دادگاه عمومی قزوین
 • رئیس شعبه ی ۱۱ دادگاه عمومی قزوین
 •  فرمانده پایگاه  بسیج دادگستری استان قزوین و پایگاه  بسیج مجتمع شهید بهشتی تهران
 • عضوهیئات تحقیق تخلفات اداری دادگستری استان برای مدت یک سال در دوره مدیریت وزیر فقید دادگستری جناب کریمی راد
 •  همکاری با هسته ی گزینش دادگستری استان در دوران مدیریت مرحوم کریمی راد، وزیر فقید دادگستری
 •  سرپرست واحد ارشاد در معاضدت قضایی دادگستری قزوین
 •  رئیس شعبه ی ۲۱۲ دادگاه عمومی تهران" ویژه جرایم خاص "( فساد مالی و اقتصادی ، قاچاق کالا و زمین خواری).
 •  متصدی شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران برای مدتی و  دادرس علی البدل دادگاه انقلاب و قاضی ویژه جرایم خاص( فساد مالی و اقتصادی ، قاچاق کالا و زمین خواری).
 • دادرس علی البدل دادگاه عمومی کرج برای مدتی
 •  معاون قضایی دادگستری کرج از1/10/1382 لغایت 17/12/1382
 •  دادستان عمومی و انقلاب کرج از 18/12/1382 لغایت 23/10/1385
 •  سرپرست شورای حل اختلاف تهران از 1/6/1382 لغایت پایان اسفند 1383
 • مشاور قضایی شورای حل اختلاف تهران
 •  مستشار دادگاه تجدید نظر تهران مامور به معاونت حقوقی قوه قضاییه از 23/11/1385
 •  عضو کمیته بررسی نهایی آیین دادرسی کیفری و عضو کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی وتوسعه  قضایی قوه قضاییه 
 •  نماینده معاونت حقوقی و توسعه ی در بیمه ی مرکزی ایران برای تدوین آیین نامه ی اجرایی شورای حل اختلاف بیمه های بازرگانی و( عضو) کار گروه تدوین ( آیین نامه ) تسریع در پرداخت دیه شخص ثالث.
 •  عضو پژوهشگر معاونت حقوقی و توسعه ی قضایی قوه قضاییه از اواخر سال ۱۳۸۵.
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو گروه مدرسان دانشگاه علمی کاربردی
 • عضو هیات مدیره تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری استان تهران
 • مدیر عامل تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری استان تهران

 

پشتکار مداوم در اجرای دقيق قانون و رعايت عدالت و خدمت صادقانه به مردم را بزرگترين افتخار خود می دانم.

علی اصغر شفیعی خورشیدی

مدرس دانشگاه وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و پژوهشگر